FMEA

FMEA je analiza možnih napak (okvar, odpovedi) in posledic kot inženirsko analizo, ki jo izvede ekipa strokovnjakov za obravnavano področje, pri kateri omenjeni strokovnjaki, v začetnih fazah razvoja izdelka, temeljito analizirajo proizvod ali proizvodni proces, z namenom odpravljanja groženj, ki bi imele negativne posledice. FMEA se predstavlja kot vodilo za razvoj celovitih načrtov za izvedbo ukrepov, ki bo zmanjšala tveganja povezana s sistemom, podsistemom in komponentami proizvodnega procesa na sprejemljiv nivo.

Namen metode FMEA je da identificira in popolnoma razume potencialne možne napake in njihove vzroke ter posledice, ki jih napaka povzroči v sistemu ali pri končnih uporabnikih, za vsak proizvod ali proces. Prav tako oceni tveganje, ki je povezano s prepoznanimi napakami, posledicami in vzroki, na podlagi katerega se pravilno vrši prioriteta ukrepov v korektivnem načrtu. Prepozna in izvede korektivne ukrepe za najnevarnejše in najpomembnejše grožnje.

Cilji FMEA

 • primarni cilj FMEA je izboljšanje »zasnove«
 • prepoznati in preprečiti varnostne grožnje
 • minimizirati izgubo zmogljivosti proizvoda
 • izboljšati procesne kontrolne plane (v primeru Procesnega FMEA)
 • sprememba zasnove sistema, proizvoda ali procesa
 • prepoznavanje pomembnih proizvodnih ali procesnih karakteristik
 • razvoj preventivnih vzdrževalnih načrtov za notranje vzdrževanje strojev in opreme
 • razvoj spletnih diagnostičnih tehnik ali metod

FMEA - Analiza tveganja potencialnih napak in posledic
Analiza tveganja potencialnih napak in posledic

Ko se naredi analiza možnih napak, Quama sistem izračuna indeks tveganja. Na podlagi rezultata se definirajo potrebni korektivni ukrepi, ki bodo odpravili vzrok napake.
Končni izdelek analize možnih napak in posledic je poročilo, ki ga program sam generira.

Rešitev je namenjena podjetjem, ki imajo natančno definirane serijske ali proizvodne procese – to pomeni procese z aktivnostmi, ki se redko spreminjajo (po navadi le ko gre za izboljšave procesa). Prav tako namenjena je podjetjem, ki se ukvarjajo z oblikovanjem in načrtovanjem izdelkov, pri katerih so veliki finančni in varnostni vložki.

Prednosti in koristi

 • Izboljša kakovost, zanesljivost in varnost v procesu
 • Organizaciji ponudi strukturiran proces iskanja in odprave napak
 • Zmanjša čas in stroške pri razvoju procesa
 • Dokumentira in sledi vsem aktivnostim zmanjševanja tveganja
 • Pomaga pri zviševanju zadovoljstva strank

Free download

Prezentacija: Download QUAMA predstavitev

Webinar: Download QM webinar

Kontakt oseba

Lea Kuzminski, mag. inf.

E-mail: info@quama.si

Show Buttons
Hide Buttons