Namen APQP

Namen APQP in Plana obvladovanja je definirati način naprednega načrtovanja kakovosti, ki mora biti učinkovit, pri tem pa mora zagotoviti, da se proces načrtovanja in razvoja proizvoda in procesa čim bolj približa 100-odstotni definiciji proizvoda in procesa in s tem prepreči probleme v fazah serijske proizvodnje in prodaje.

Sistem omogoča kreiranje APQP projektov, pri čem določamo faze projekta in ustvarjamo različne aktivnosti.

Napredno načrtovanje kakovosti proizvoda APQP
Planiranje in vodenje projektov

 

Namen metodologije naprednega načrtovanja kakovosti proizvoda je sistematičen pristop pri izdelavi načrta kakovosti za proizvod, ki bo podpiral razvoj proizvoda in bo zadovoljil odjemalca. Z uporabo teh priporočil se zmanjšuje zapletenost načrtovanja kakovosti proizvoda za odjemalce in dobavitelje. Prav tako pa omogoča enostavno prenašanje dobaviteljevih zahtev načrtovanja kakovosti pogodbenim partnerjem.

Cilj načrtovanja kakovosti proizvoda je olajšanje komunikacije med vsemi udeleženimi, ki zagotavlja, da so vsi potrebni koraki storjeni ob pravem času. Sistem Quama to rešuje z pred nastavljenim in prilagojenim obveščanjem, ki poskrbi, da so posamezne odgovorne osebe obveščene v pravem izbranem trenutku.

V sistemu Quama vodimo APQP (Advanced Product Quality Plan) projekte s katerim nadzorujemo potek razvoja nekega izdelka od začetne do končne faze.

Rešitev je namenjena podjetjem, ki morajo beležiti aktivnosti projekta za razvoj izdelka ter podjetjem, ki se ukvarjajo z naročniško proizvodnjo.

Prednosti in koristi

Višja kakovost proizvoda

  • S tem ko planiramo in nadzorujemo vsako fazo procesa razvoja izdelka močno zmanjšamo možnost ozkih grl in možnost napak v procesu, kar zagotavlja višjo kakovost izdelka.

Boljša komunikacija

  • APQP pomaga pri izboljšanju komunikacije med dobavitelji in njihovimi kupci. Ker se v projekt vključujejo dobavitelji in kupci, komunikacija poteka hitreje in zagotavlja hitrejši in učinkovitejši PPAP (Production Part Approval Process).

Manjši stroški

  • S prepoznavanjem in obvladovanjem previsokih porab virov in potencialnih napak v zgodnjih fazah proizvodnje izdelka, zmanjšujemo stroške. To zmanjševanje stroškov pa se pozna tudi pri nižjih cenah za končnega kupca, kar pa poskrbi za večje zadovoljstvo kupcev.

Free download

Prezentacija: Download QUAMA predstavitev

Webinar: Download QM webinar

Kontakt oseba

Lea Kuzminski, mag. inf.

E-mail: info@quama.si

Show Buttons
Hide Buttons