Tehnična, sistemska in ISO dokumentacija

Quama sistem zajema funkcionalnosti definiranja in obvladovanja poslovnih procesov organizacije ter z njimi povezane dokumente.

Program Quama uporabimo pri vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti kot pri projektih obvladovanja sprememb dokumentacije bodisi da gre za »Sistemsko«, »Tehnično«, »Naročnikovo«, ali katerokoli drugo dokumentacijo. Dokumentacijo lahko obvladujemo kot samostojen projekt ali kot posamezno nalogo znotraj projekta. Uporabnik, ki uporablja PRO.4 dokumentni sistem lahko dokumente in obrazce ustvarja znotraj dokumentnega sistema, kar pomeni, da več ne potrebuje zunanjih programov kot je Microsoft Word.

Z določitvijo članov projekta in njihovih pristojnosti ter ustreznimi nalogami lahko načrtujemo pripravo in izdelavo dokumentov različnih tipov, vršimo nadzor nad različicami dokumentov, spremljamo življenjski krog in distribucijo dokumentov v pregled in odobritev, nadzorujemo izpis dokumenta na zahtevo, obvladujemo in sledimo spremembam dokumentov. Imamo možnost povratne informacije o tem, kdo je bil seznanjen s spremembami dokumentov in kdo je bil obveščen o novih dokumentih. V ozadju je integriran dokumentni sistem, ki omogoča dodajanje in verzioniranje dokumentov na projektih in nalogah znotraj vseh QM področij.

obladovanje dokumentacije in procesov quama
Obvladovanje sistemske, tehnične, ISO in druge dokumentacije

Rešitev je namenjena vsem organizacijam, ki imajo potrebo po naprednejšem obvladovanju dokumentacije in vsem organizacijam, ki imajo vsaj en standard kakovosti.

Funkcionalnosti in prednosti

 • Poslovni procesi popisani v elektronski obliki
 • Vse informacije se zapišejo v sistem. Nič več zunanjih dokumentov
 • Popis aktivnosti procesov
 • Povezava procesov z informacijo o ključnih dejavnikih uspeha, delovni opremi, tveganji
 • Zagotovljen postopek o sestavi, preverjanju in odobritvi dokumenta
 • Izpis dokumentacije v pdf dokument
 • Pregled trenutnega stanja dokumentacije
 • Izris diagrama procesa
 • Procesi in dokumentacija so na voljo vsem, ki iščejo informacije o tem kako potekajo
 • Procesi in dokumentacija so v sistemu Quama elektronsko obvladovani in organizirani
 • Funkcionalnost je skladna z ISO standardom in je v pomoč tako presojevalcem kot zaposlenim organizacije
 • Obvladovanje dokumentacije, kot ga predlagajo in svetujejo ISO svetovalci
 • Free download

  Prezentacija: Download QUAMA predstavitev

  Webinar: Download QM webinar

  Kontakt oseba

  Lea Kuzminski, mag. inf.

  E-mail: info@quama.si

  Show Buttons
  Hide Buttons