V primeru suma kršitve zakona o varstvu osebnih podatkov, ali GDPR uredbe, lahko vsak posameznik poda prijavo pristojnemu organu na uradu informacijskega pooblaščenca, ki po uradni dolžnosti nato izvede ustrezne inšpekcijske postopke (več o postopku inšekcije si lahko preberete tukaj).

Prav tako so upravljalci/obdelovalci osebnih podatkov zavezani k temu, da v primeru vdora, oziroma zlorabe osebnih podatkov opravijo samoprijavo na urad informacijskega pooblaščenca najkasneje v treh dneh (72 urah) po ugotovitvi vdora oziroma odtujitve podatkov.

 

Prijava se lahko izvede preko elektronske pošte na naslov gp.ip@ip-rs.si, ali preko klasične pošte na naslov:

Republika Slovenija
Informacijski pooblaščenec
Zaloška 59
1000 Ljubljana

 

Osebni podatki se lahko obdelujejo le, če je njihova obdelava določena z zakonom, ali če ima upravljavec zbirke podatkov pisno privolitev posameznika. Zakon pri tem loči med upravljavci javnega in upravljavci zasebnega sektorja.

Če prijavljate sum zlorabe osebnih podatkov, lahko uporabite obrazec za »prijavo kršitve varstva osebnih podatkov (obrazec ZIN PRIJAVA), ki je na voljo tukaj.

V primeru, da je do kršitve že prišlo, lahko posameznik, čigar pravice so bile kršene, zahteva sodno varstvo. Če se je kršitev prenehala, lahko posameznik vloži tožbo za ugotovitev obstoja kršitve. O tožbah odloča pristojno sodišče po določbah Zakona o upravnem sporu, če ZVOP ne zahteva drugače. Posameznik lahko od sodišča tudi zahteva, da za čas do odločitve o njegovem predlogu naloži upravljavcu osebnih podatkov, da prepreči vsakršno obdelavo spornih osebnih podatkov. Če je bila posamezniku povzročena škoda, lahko od povzročitelja zahteva odškodnino v skladu z zakonom.

 

Zakon o varstvu osebnih podatkov vsebuje številne kazenske določbe, ki določajo globe (denarne kazni) za primere kršitev posameznih določb zakona in s tem vsaj posredno varujejo posameznike pred kršitvami in zlorabami njihovih osebnih podatkov. Pravice posameznika so neposredno ali posredno varovane tudi z zakonskimi določbami o inšpekcijskem nadzorstvu nad izvajanjem določb zakona o varstvu osebnih podatkov. Številne določbe, ki prepovedujejo takšne posege v posameznikovo zasebnost pa vsebuje tudi Kazenski zakonik

                                    -urad IP

Show Buttons
Hide Buttons