Reševanje problemov

Quama omogoča učinkovit sistem obvladovanja in reševanja reklamacij ter različne analize z namenom preprečevanja ponovljivih reklamacij. Za reševanje reklamacij priporočamo uporabo 8D metodo, katere končni rezultat je 8D poročilo. Postopek dela poenostavimo s pred nastavljenim vzorcem za 8D metodo, kjer imamo že v naprej pripravljene standardizirane naloge z navodili.

8D metodo priporočamo in uporabljamo za reševanje reklamacij kupcev, med tem ko si lahko za reševanje reklamacije dobaviteljev sami nastavimo tip projekta, ki je najbolj primeren za posamezno podjetje in njihov način dela.

Kaj je 8D?

8D je metoda osmih disciplin ali osem korakov reševanja problemov. Je discipliniran in učinkovit znanstven pristop k reševanju kroničnih in ponavljajočih problemov. Z močnim ekipnim sodelovanjem in vodenjem prepozna glavni vzrok problema, implementira takojšnje ukrepe, razvije in implementira korektivne ukrepe in preventivne ukrepe, ki poskrbijo, da se vzrok za napako nikoli več ne ponovi.

Cilji 8D metode za reševanje problemov:

 • Prepoznati najbolj osnovne vzroke vseh vrst ne željenih situacij
 • Prepoznati dejavnike, ki pripomorejo k problemu
 • Odstraniti sistemske dejavnike, ki privedejo do vzroka
 • Preprečiti ekipi, da bi situacijo napačno razumela in postavila napačne zaključke
 • Preprečiti ponovitve napak
 • Reševanje problemov po 8D metodi
  Reševanje problemov in reklamacij po 8D

  Rešitev je namenjena vsem organizacijam in podjetjem, ki se spopadajo z ponavljajočimi problemi in reklamacijami.

  Prednosti in koristi

 • Obvladovanje vseh zapisov na enem centraliziranem mestu
 • Sistematičen pristop k reševanju kompleksnih problemov
 • Promocija multidisciplinarnega (sodelovanje strokovnjakov iz različnih področij) ekipnega pristopa in kulture reševanja problema
 • Izboljša organizacijsko in raziskovalno sposobnost pri iskanju vzroka napake najnižjega nivoja
 • Avtomatsko generiranje poročila
 • Stalno izboljševanje procesov
 • Free download

  Prezentacija: Download QUAMA predstavitev

  Webinar: Download QM webinar

  Kontakt oseba

  Lea Kuzminski, mag. inf.

  E-mail: info@quama.si

  Show Buttons
  Hide Buttons