SPC metoda

Vsako najbolj vsakdanje opravilo dandanes zahteva uporabo preprostih, a hkrati učinkovitih in uporabnih izračunov ter primerjav. Na osnovi teh se lahko odločamo o nadaljnjih ukrepih. Na ta način že posegamo v razvoj kakovosti v našem okolju. Ker pa želimo meriti napredek, moramo spet uporabiti določene izračune in primerjave. Pri statističnem obvladovanju procesa – SPC se soočamo s problemom, kako opisati in analizirati proces, kako vrednotiti nihanja, kakšne ukrepe je treba izvesti za odpravo nihanj in kako ponovno meriti njihovo uspešnost.

Namen uporabe statističnega obvladovanja procesa je:

 • Ugotavljanje in spremljanje stanja procesov in karakteristik proizvodov
 • Izboljšanje sposobnosti procesov in karakteristik proizvodov
 • Znižanje stroškov kakovosti
 • Osvajanje novih proizvodov, tehnologij in strojev
 • V sistemu Quama uporabnik sam definira atribute meritev. Na podlagi vnesenih meritev sistem omogoča prikaz in izpis kontrolne karte na kateri odkrivamo spremembe v procesuu. Na grafičnem prikazu spremljamo srednjo vrednost procesa in vidimo, če srednja vrednost padne izven kontrolnih mej.
  Statistična kontrola procesa SPC
  Statistična kontrola procesa – Kontrolna karta

  Rešitev je namenjena podjetjem, ki izvajajo serijsko proizvodnjo in podjetjem, ki morajo zaradi odgovornosti do kupcev, skrbno nadzorovati potek proizvodnih procesov.

  Prednosti in koristi

 • Preprečiti odpoklice proizvodov in večje reklamacije kupcev
 • Izboljšati izrabo sredstev
 • Povečati operativno učinkovitost
 • Zmanjšati število ročnih pregledov
 • Izboljšati zadovoljstvo kupca
 • Splošno gledano zmanjšati stroške
 • Free download

  Prezentacija: Download QUAMA predstavitev

  Webinar: Download QM webinar

  Kontakt oseba

  Lea Kuzminski, mag. inf.

  E-mail: info@quama.si

  Show Buttons
  Hide Buttons