Kontrola materialov

Vhodna kontrola kakovosti je proces kontroliranja kakovosti materialov in različnih delov za proizvodnjo, preden se proizvodnja izdelkov začne. Prav tako kot je potrebno izbrati dobre materiale za gradnjo hiše, je potrebno izvajati kontrolo kakovosti vhodnih materialov. Kontrola kakovosti je razdeljena v tri ločene procese, ki zagotavljajo da je kontrola strokovno nadzirana in izvedena za vsak korak posebej.

Vhodna kontrola kakovosti

Cilj IQC procesa je izvedba inšpekcije z namenom odkriti nekvalitetne materiale preden se začne proces proizvodnje oziroma sestave izdelka.
Aktivnosti IQC zajemajo:

 • Pregled kontrolnega seznama, če je vse v skladu z zahtevami
 • Ocena dobavitelja in njihovega dela, glede na preteklo poslovanje
 • Izvedba vzorčenja vhodnih materialov na osnovi MIL-STD-150E standarda
 • Pregled dimenzij kakovosti nekega materiala, vizualni in funkcionalni pregled vzorcev materiala
 • Spremljanje kontrolne karte kakovosti in obveščati inženirje o deviacijah materiala
 • Stalno izboljševanje IQC procesa
 • Med procesna kontrola kakovosti

  IPQC postavlja merila za izvedbo kontrole med samim procesom proizvodnje in sestavo izdelkov z namenom, da te napake odkrijemo in jih pravilno obvladujemo, ter tudi z nekimi ukrepi odstranimo.
  Aktivnosti IPQC zajemajo:

 • Izvajanje inšpekcije na sestavljenih materialih po standardu
 • Izvajanje tehnik statistične kontrole in kontrola nad povečanimi deviacijami
 • Izvajanje procesnih presoj, da zagotovimo da procesi delujejo tako kot standard narekuje in da prepoznamo morebitne izboljšave
 • Izhodna kontrola in zagotavljanje kakovosti

  OQA je zadnji proces, ki ga izvajamo preden se izdelek pošlje stranki. Zato je zelo pomembno, da je naša pošiljka brez napak.
  Aktivnosti zagotavljanja OQA

 • Izvajanje vizualnega pregled in kontrola funkcionalnosti
 • Verifikacija first-article inspection
 • Ponoven pregled odobrenega seznama kontrolnih točk
 • Vzorčenje na osnovi standarda, ki ga organizacija ima
 • Izvedba testov zanesljivosti
 • Priprava poročil in analize odpovedi in opozoril
 • Vhodna in izhodna kontrola materialov quama
  Kontroliranje kakovosti materialov

  Rešitev je namenjena podjetjem, ki morajo beležiti aktivnosti projekta za razvoj izdelka ter podjetjem, ki se ukvarjajo z naročniško proizvodnjo.

  Prednosti in koristi

 • Izboljša ugled na trgu
 • Omogoča pridobivanje novih strank
 • Prepreči izgubo obstoječih strank
 • Free download

  Prezentacija: Download QUAMA predstavitev

  Webinar: Download QM webinar

  Kontakt oseba

  Lea Kuzminski, mag. inf.

  E-mail: info@quama.si

  Show Buttons
  Hide Buttons