Presoje

Presoja je sistematičen, neodvisen in dokumentiran proces s katerim se ugotavlja, ali ukrepi za kakovost in njihovi izidi ustrezajo načrtovanim ureditvam. Ugotovitve presoje se uporabljajo za ocenitev učinkovitosti in uspešnosti sistema kakovosti in za identifikacijo možnosti izboljšav.

Obvladovanje in vodenje presoj

Zagotavljanje kakovosti izdelkov in procesov, so danes pomemben element poslovne politike uspešnega podjetja in pomemben pogoj za vstop na konkurenčni trg.

Quama sistem omogoča obvladovanje in nadzor različnih tipov presoj – interne presoje, certifikacijske presoje, presoje dobaviteljev in kupčeve presoje. Prav tako omogoča izvajanje korektivnih ukrepov in izdelavo poročil.

Posamezno presojo lahko vodimo na več načinov. Lahko jo vodimo kot projekt z različnimi nalogami kjer odlagamo različne dokumente povezane z aktivnostmi presoje. Izkoristimo lahko tudi pred pripravljene obrazce, ki se jih prilagodi za nek določen namen, kot je izvajanje presoj. Na podlagi izsledkov presoj lahko v nadaljnji fazi spremljamo in obvladujemo vse korektivne ukrepe in jih ustrezno analiziramo. Korektivne ukrepe lahko izvajamo na poljuben način, preprosti način z izvedbo neke aktivnosti ali pa bolj napredno in sicer z uporabo metode osmih disciplin. Rezultat je CAPA poročilo.

Vodenje presoj quama
Obvladovanje, vodenje in nadzor presoj

Rešitev je namenjena vsem podjetjem, ki imajo najmanj en standard po katerem letno presojajo svojo organizacijo ali podjetje. Prav tako je namenjena vsem podjetjem, ki želijo preveriti ali delujejo v skladu z normativi, ki jih postavlja kupec.

Prednosti in koristi izvedbe presoj

 • Prepoznavanje ključnih področij za izboljšavo v organizaciji
 • Ocenjevanje tveganj, učinkovitosti in kakovosti
 • Ocenjevanje novih tehnologij
 • Odkrivanje nedovoljenih aktivnosti znotraj organizacije
 • Izboljšanje notranje kontrole
 • Free download

  Prezentacija: Download QUAMA predstavitev

  Webinar: Download QM webinar

  Kontakt oseba

  Lea Kuzminski, mag. inf.

  E-mail: info@quama.si

  Show Buttons
  Hide Buttons