Upravljanje soglasij

“privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, pomeni vsako prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno izjavo volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj”

 

GDPR uredba nosilcem osebnih podatkov podaja nove pravice, ki jim omogočajo zahtevati popravke, izbris, dostop in celo posredovanje, v kolikor veljavna zakonodaja temu ne nasprotuje. Prav tako organizacijam, ki se ukvarjajo z marketingom onemogoča, oziroma omejuje pravico po pošiljanju marketinških vsebin brez predhodno zbranega obveščenega soglasja, ki mora biti podano prostovoljno s strani nosilca osebnih podatkov. Posledično se bodo podjetja in organizacije v prihodnjih dnevih, oziroma mesecih soočale z ogromnimi količinami soglasij, ki jih bo potrebno neprestano urejati, spreminjati in dopolnjevati ali celo brisati. Nadzor nad tako obširno količino dokumentov je težko vzpostaviti brez primernega orodja, ki omogoča sistemsko organizacijo s pomočjo sodobnih informacijskih rešitev.

Zaradi pojave zgoraj opisane težave, smo v podjetju Pro-bit razvili rešitev CLM (Consent Lifecycle Management), ki predstavlja orodje za zbiranje, nadzorovanje in urejanje soglasij.

Kaj omogoča:

  • Vnosi soglasij, zahtev za izbris, popravkov, prenosov in pozabo OP
  • Ročen vnos ali povezava z ostalimi aplikacijami informacijskega sistema uporabnika
  • Izvoz relevantnih podatkov po poljubnem kriteriju
  • Generiranje vnosne forme, ki ob izpolnitvi podatke samodejno prenese v sistem – avtomatizacija
  • Nastavitev postavk, ki jih lahko poljubno vključujemo v svoje forme
  • Nastavitev področij, po katerih lahko filtriramo zbrana soglasja
  • Enostaven pregled vseh zbranih soglasij
  • Možnost pregleda zbranih soglasij s poljubnim filtrom
  • Analize in grafični prikaz podatkov

 

CLM rešitev za zbiranje, evidentiranje in urejanje soglasij

Nadzorna plošča modula CLM, ki omogoča grafičen pregled nad statistiko pridobivanja soglasij in upravljanja z le-temi


Show Buttons
Hide Buttons